ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಳಿಕೆ

GST Decrease in April Month
Highlights

ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 94016 ಕೋಟಿ ರು. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮಾಚ್‌ರ್‍ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ 6000 ಕೋಟಿ ರು. ಕಡಿಮೆ. ಮಾಚ್‌ರ್‍ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 1.03 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರು. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.

ನವದೆಹಲಿ (ಜೂ. 02): ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 94016 ಕೋಟಿ ರು. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮಾಚ್‌ರ್‍ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ 6000 ಕೋಟಿ ರು. ಕಡಿಮೆ. ಮಾರ್ಚ್  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 1.03 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರು. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರೆಗಿನ (2017-18) ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸರಾಸರಿ 89,885 ಕೋಟಿ ರು.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 62 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಆರ್‌-3ಬಿ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮೊತ್ತ 15,866 ಕೋಟಿ ರು., ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 21,691 ಕೋಟಿ ರು., ಐಜಿಎಸ್‌ಟಿ 49,120 ಕೋಟಿ ರು. ಮತ್ತು ಸೆಸ್‌ 7,399 ಕೋಟಿ ರು. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 

loader