ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊರ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು

First Published 23, Apr 2018, 6:02 PM IST
Personality Growth Story
Highlights

ನವ ಚಿಟ್ಟೆಯೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ, ಲಾರ್ವಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ  ಪೊರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಎತ್ತಲೋ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ನಿಂತ. ಪೊರೆಯ ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆ ನವಚಿಟ್ಟೆ ತಿಣುಕಾಡಿ, ಒದ್ದಾಡಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗಿರಬೇಕು, ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಅದು ಆ ಪೊರೆಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಿತ್ತು. ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ. ಊಹೂಂ, ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ. ಆತ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ತನ್ನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿ ತಗೊಂದು ಆ ಪೊರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ. 

ನವ ಚಿಟ್ಟೆಯೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ, ಲಾರ್ವಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ  ಪೊರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಎತ್ತಲೋ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ನಿಂತ. ಪೊರೆಯ ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆ ನವಚಿಟ್ಟೆ ತಿಣುಕಾಡಿ, ಒದ್ದಾಡಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗಿರಬೇಕು, ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು.

ಅದು ಆ ಪೊರೆಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಿತ್ತು. ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ. ಊಹೂಂ, ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ. ಆತ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ತನ್ನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿ ತಗೊಂದು ಆ ಪೊರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ.  ಈಗ ಚಿಟ್ಟೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬಂತು. ಆದರೆ ಅದರ ದೇಹ ಊದಿಕೊಂಡಂತಿತ್ತು. ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕುಗ್ಗಿಹೋದಂತೆ ಅಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾನೇ ಆ ಕುಗ್ಗಿದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಸೂಕ್ಷ್ಮರೆಕ್ಕೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾದವು. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಾರಲಾಗಲೇ  ಇಲ್ಲ. 

ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆ ಚಿಟ್ಟೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಯತ್ನವೇ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಾರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

loader