ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚಿತ್ರ, ವಿಚಿತ್ರ ಬಯಕೆಗಳು ಯಾಕಾಗುತ್ತವೆ?

First Published Jun 11, 2021, 12:30 PM IST

ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಲವು ಬಯಕೆಗಳು ಮೂಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ತಾವು ದಿನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಆಹಾರಗಳು ಬೇಡವೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೋ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ, ಹೊರಗೆಲ್ಲೊ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಾಸೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.