ಚಿರು-ಮೇಘನಾ ಕಂದನಿಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂತು ಬೆಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲು, ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು

First Published 20, Oct 2020, 3:32 PM

ಚಿರು-ಮೇಘನಾ ಕಂದನಿಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲು | ಮೊಮ್ಮಗುವಿಗಾಗಿ ತಂದ್ರು ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು

<p>ಮೇಘನಾ ಸರ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ.</p>

ಮೇಘನಾ ಸರ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ.

<p>ಆಗಲೇ ಚಿರು-ಮೇಘನಾ ಕಂದನಿಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>

ಆಗಲೇ ಚಿರು-ಮೇಘನಾ ಕಂದನಿಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

<p>ಮುದ್ದು ಮಗು ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಬೆಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ</p>

ಮುದ್ದು ಮಗು ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಬೆಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ

<p>ಅಣ್ಣನ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಧ್ರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ</p>

ಅಣ್ಣನ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಧ್ರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ

<p>ಸುಮಾರು 10ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಖರೀದಿಸಿದ ಧ್ರುವ&nbsp;</p>

ಸುಮಾರು 10ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಖರೀದಿಸಿದ ಧ್ರುವ 

<p>ನವರತ್ನ ಜ್ಯೂವೆಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಖರೀಸಿದ್ದಾರೆ&nbsp;</p>

ನವರತ್ನ ಜ್ಯೂವೆಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಖರೀಸಿದ್ದಾರೆ 

<p>ತೊಟ್ಟಿಲು ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>

ತೊಟ್ಟಿಲು ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.

<p>ಮೊಮ್ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಾಯಿ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಮೊಮ್ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಾಯಿ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

loader