ದಟ್ಟ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದ ಮಂಗಳೂರು ಹಳೆ ಬಂದರು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವೆ ಫೋಟೋಸ್

First Published 30, May 2020, 10:08 AM

ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಳೇ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮೋಡ ಕವಿದು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಹಳೇ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಕಾರ್ಮೋಡದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅಪುಲ್ ಆಳ್ವ ಇರಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಫೋಟೋಸ್

<p>ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಳೇ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮೋಡ ಕವಿದು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಹಳೇ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಕಾರ್ಮೋಡದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅಪುಲ್ ಆಳ್ವ ಇರಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಳೇ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮೋಡ ಕವಿದು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಹಳೇ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಕಾರ್ಮೋಡದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅಪುಲ್ ಆಳ್ವ ಇರಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಮಂಗಳೂರು ನವ ಬಂದರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಳೆ ಬಂದರು ಇದೆ.</p>

ಮಂಗಳೂರು ನವ ಬಂದರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಳೆ ಬಂದರು ಇದೆ.

<p>ಹಳೆ ಬಂದರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಬಂದರು ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>

ಹಳೆ ಬಂದರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಬಂದರು ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

<p>ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>

ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

<p>ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಈ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸರಕು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>

ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಈ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸರಕು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

<p>ದಟ್ಟ ಮೋಡ ಆವರಿಸಿರುವ ಬಂದರಿನ ಚಿತ್ರ</p>

ದಟ್ಟ ಮೋಡ ಆವರಿಸಿರುವ ಬಂದರಿನ ಚಿತ್ರ

<p>ಈಗ ಈ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬಾಗಿದೆ.</p>

ಈಗ ಈ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬಾಗಿದೆ.

loader