ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ!

First Published 16, Mar 2020, 2:26 PM IST

ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪಿದಾಗ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಸಹಜ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ   ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಂತೆ  ಕೆಲಸಮಾಡುವದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಮಿಳನಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ.  ತಿರುಚ್ಚಿ  ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿಯ ದೇವಾಲಯವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು,  ಸರ್ಕಾರದ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಲಚೇತನವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುವ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಗುಣಶೀಲಂ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಲ್ಲಿಡಮ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಚ್ಚಿಯಿಂದ 20 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ಗುಣಶೀಲಂ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಲ್ಲಿಡಮ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಚ್ಚಿಯಿಂದ 20 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ.

ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ.

ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 48 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 48 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

48 ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.

48 ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮನೋವೈದ್ಯರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.

ಮನೋವೈದ್ಯರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.

ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.

loader