ವಧು ದಿಯಾಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇ ವರನ ಮಗಳು..! ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

First Published Feb 19, 2021, 4:40 PM IST

ವೈಭವ್ ರೇಖಿಯ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪತಿಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು..! ಮಗಳು ತಂದೆಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಭವ್ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಮಾತು