ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಶ್ರದ್ಧಾ.. ರೆಡ್ ಬಿಕಿನಿ ರೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಂಗು!

First Published Mar 11, 2021, 10:43 PM IST

ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್(ಮಾ. 11) ವಿದೇಶ  ಪ್ರವಾಸಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್  ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಬಿಕಿನಿ.