ಕಾಜಲ್ ಮನಗೆದ್ದ ಚೆಲುವ, ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾದ ಮಗಧೀರ ಚೆಲುವೆ!

First Published Jun 25, 2020, 6:27 PM IST

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್‌ವಾಲ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಅವರೇ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಜಲ್ ಮನಗೆದ್ದ ಹುಡುಗ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ