ಡೈಂಮ್ಲರ್ bb18 To ಕ್ಯಾಡಿಲಾಕ್; ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ವಾಹನ ಸವಾರಿ!

First Published Feb 10, 2021, 9:00 PM IST

ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಂಟೇಜ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುವ ಆನಂದ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸದೆ ಇರದು. ಅದು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ.