ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಶಿಶಿರ, ಮಾಸ: ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6.17 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.30
ರಾಹುಕಾಲ:  09.30   11.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 02.00  03.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  06.30  08.00