ಇಂದು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕದಿರಿ

Panchanga Special
Highlights

ಇಂದು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕದಿರಿ

7-07-18 - ಶನಿವಾರ 

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಉತ್ತರಾಯಣ
ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು
ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ
ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ನವಮಿ ತಿಥಿ
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ


ರಾಹುಕಾಲ - 09.10 ರಿಂದ 10.51
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ - 02.13 ರಿಂದ 03.54
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ - 05.58 ರಿಂದ 07.29

loader