ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ದಶಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6.00 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.344
ರಾಹುಕಾಲ:  04.30  06.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  12.00  01.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  03.00  04.30