ದಿನಾಂಕ : 21/06/2018                                         
ವಾರ : ಗುರು ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
 ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೌ
 ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                       
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ:  ತಿಥೌ   (07-56 am ರವರೆಗೆ)                                                           
ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಾಸರೇ: ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರೇ   (05-14 am ರವರೆಗೆ)                                                           
ವರಿಯಾನ್ ಯೋಗೇ  (02-06 am ರವರೆಗೆ)  ಬಾಲವ : ಕರಣೇ (03-30 pm ರವರೆಗೆ)                       
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಿಥುನ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಕನ್ಯಾ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
ಸೂರ್ಯೋದಯ - 05-58 am   
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-44 pm

ದಿನದ ವಿಶೇಷ 
                 
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
ರಾಹುಕಾಲ ‌    ‌            ‌                       
01-57 pm ಇಂದ 03-34 pm                                                                                 
ಗುಳಿಕಕಾಲ
09-08 am ಇಂದ 10-44 am
ಯಮಗಂಡಕಾಲ
05-54 am ಇಂದ 07-32 am
                                                                          
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
07-27 am  ರಿಂದ 09-03 am  ರವರೆಗೆ