ಇಂದಿನ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು..?

Daily Panchanga July 9
Highlights

ಇಂದಿನ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು..?

09-07-18 - ಸೋಮವಾರ 

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಉತ್ತರಾಯಣ
ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು
ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ
ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ
ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ

ರಾಹುಕಾಲ - 07.30 ರಿಂದ 09.10
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ - 10.51 ರಿಂದ 12.32
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ - 02.13 ರಿಂದ 03.54

loader