ಇಂದು ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು

Daily Panchanga July 6
Highlights

ಇಂದು ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು

06-07-18 - ಶುಕ್ರವಾರ 

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಉತ್ತರಾಯಣ
ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು
ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ
ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ

ರಾಹುಕಾಲ - 10.51 ರಿಂದ 12.32
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ - 03.54 ರಿಂದ 05.35
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ - 07.29 ರಿಂದ 09.10

loader