ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ: ಅಶ್ವಿನಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.57 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.35
ರಾಹುಕಾಲ:  09.00  10.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  01.30  03.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  06.00 07.30