ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ವಿಶಾಖ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.53 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:  6.38
ರಾಹುಕಾಲ:  09.00 10.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  01.30  03.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  06.00 07.30