ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಗ್ರೀಷ್ಮ, ಮಾಸ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:  5.52 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.45
ರಾಹುಕಾಲ: 03.00 04.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  09.00 10.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 12.00 01.30