Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 26 ಕೋಟಿ ಲಾಭ : ಆ ಗಳಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನು..?

ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 26 ಕೋಟಿ ಲಾಭ, ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲಾಭ... ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಯ್ತು ಚಮತ್ಕಾರ.. ಏನಿದು ಸಂವತ್ ಚಮತ್ಕಾರ...?

ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 26 ಕೋಟಿ ಲಾಭ, ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲಾಭ... ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಯ್ತು ಚಮತ್ಕಾರ.. ಏನಿದು ಸಂವತ್ ಚಮತ್ಕಾರ...?

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸುತ್ತಿದೆ; ಆಕ್ಸಫರ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್!

ಆ ರಹಸ್ಯದಿಂದ ನಿಮಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಲಕ್ ಒಲಿದು ಲಕ್ಪತಿಗಳಾಗಬಹುದು.. 

Video Top Stories