ಬೆಂಗಳೂರು[ಜೂ.22]: ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 10 ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜವಾಹರಲಾಲ್‌ ನಹರು ಸೆಂಟರ್‌ ಫಾರ್‌ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್‌ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ‘ನೇಚರ್‌’ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ 5, ಆಸ್ಪ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಸ್ರೇಲ್‌, ಜಪಾನ್‌, ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ತಲಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಈ ಮುನ್ನ ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್‌, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಜವಾಹರಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಸೆಂಟರ್‌ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.