ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್

Apple offers free battery replacement for this MacBook model
Highlights

ನೀವು ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಐ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ಇದೀಗ ಮ್ಯಾ ಕ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೋ ವರ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಪ್’ ಟಾಪ್’ಗೆ ಉಚಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ : ನೀವು ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಐ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ಇದೀಗ ಮ್ಯಾ ಕ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೋ ವರ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಪ್’ ಟಾಪ್’ಗೆ ಉಚಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ.

13 ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೋ (ನಾನ್ ಟಚ್ ಬಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ) ಈ ಆಫರ್ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ.  ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ವರ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ 2016ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್’ನಿಂದ 2017ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ.

loader