ಶತಮಾನದ ಸಂತನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅಕ್ಷರ ನಮನ

First Published 22, Jan 2019, 1:34 PM IST

'ದೇವರ ನಡಿಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ' ಕಾಯಕಯೋಗಿಗೆ 'ಕನ್ನಡಪ್ರಭ' ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನುಡಿನಮನ

'ದೇವರ ನಡಿಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ' ಕಾಯಕಯೋಗಿಗೆ 'ಕನ್ನಡಪ್ರಭ' ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನುಡಿನಮನ

’ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ’ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನದ ಸಂತನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ

’ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ’ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನದ ಸಂತನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ

'ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯ' ಇದು ಹೊಸ ದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಮನ

'ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯ' ಇದು ಹೊಸ ದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಮನ

'ದೇವರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ದೇವರು' ದಿನಪತ್ರಿಕೆ 'ವಿಶ್ವವಾಣಿ’ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಮನ

'ದೇವರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ದೇವರು' ದಿನಪತ್ರಿಕೆ 'ವಿಶ್ವವಾಣಿ’ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಮನ

'ಮಹಾಶರಣನ ನಿರ್ಗಮನ' ಇದು 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಬಡವರ ಬಂಧುವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಮನ.

'ಮಹಾಶರಣನ ನಿರ್ಗಮನ' ಇದು 'ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ' ಬಡವರ ಬಂಧುವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಮನ.

'ಅನಂತದೆಡೆಗೆ ನಡೆದ ದೇವರು' ಇದು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನುಡಿ ನಮನ

'ಅನಂತದೆಡೆಗೆ ನಡೆದ ದೇವರು' ಇದು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನುಡಿ ನಮನ

'ಓ ದೇವರೇ' ಕಲ್ಪತರು ನಾಡಿನ ಸಂತನಿಗೆ ಉದಯವಾಣಿಯ ಅಂತಿಮ ನಮನ

'ಓ ದೇವರೇ' ಕಲ್ಪತರು ನಾಡಿನ ಸಂತನಿಗೆ ಉದಯವಾಣಿಯ ಅಂತಿಮ ನಮನ

'ಮತ್ತೆ ಅವತರಿಸು ದೇವ' ಮಹಾಯೋಗಿಗೆ 'ವಿಜಯವಾಣಿ'ಯ ಅಕ್ಷರ ನಮನ

'ಮತ್ತೆ ಅವತರಿಸು ದೇವ' ಮಹಾಯೋಗಿಗೆ 'ವಿಜಯವಾಣಿ'ಯ ಅಕ್ಷರ ನಮನ

loader