ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ,

ಋತು: ಶಿಶಿರ,

ಮಾಸ: ಫಾಲ್ಗುಣ

ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ,

ತಿಥಿ: ಷಷ್ಠಿ

ನಕ್ಷತ್ರ: ಕೃತ್ತಿಕೆ

ಸೂರ್ಯೋದಯ: 06.32

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 06.29

ರಾಹುಕಾಲ: 03.20-05.00

ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 09.30-11.00,

ಗುಳಿಕಕಾಲ: 12.30-05.00