ದಿನಾಂಕ : 05/03/2019

ವಾರ :ಮಂಗಳವಾರ

ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ

ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಶಿಶಿರ ಋತೌ
ಮಾಘ ಮಾಸೇ

ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ (06-08 pm ರವರೆಗೆ)

ಭೌಮ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರೇ (02-36 pm ರವರೆಗೆ)

ಶಿವ ಯೋಗೇ (02-30 pm ರವರೆಗೆ)

ಶಕುನಿ : ಕರಣೇ (07-07 pm ರವರೆಗೆ)

ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕುಂಭ*‌

ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮಕರ-ಕುಂಭ

‌ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ  ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-37 am

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-26 pm

ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು

ರಾಹುಕಾಲ*‌ ‌ ‌ *03-30 pm ಇಂದ 04-59 pm

ಯಮಗಂಡಕಾಲ 09-33 am ಇಂದ 11-02 am  

ಗುಳಿಕಕಾಲ 12-31 pm ಇಂದ 02-00 pm