ದಿನಾಂಕ : 04/03/2019

ವಾರ : ಸೋಮವಾರ

ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ

ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ

ಶಿಶಿರ ಋತೌ ಮಾಘ ಮಾಸೇ

ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ

ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ (04-00 pm ರವರೆಗೆ)

ಇಂದು ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು

ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ (12-01 pm ರವರೆಗೆ)

ಪರಿಘ ಯೋಗೇ (01-31 pm ರವರೆಗೆ)

ವಣಿಜ : ಕರಣೇ (04-28 pm ರವರೆಗೆ)

ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕುಂಭ*‌

ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮಕರ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ

ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-38 am

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-26 pm

ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು

ರಾಹುಕಾಲ*‌ ‌ *08-04 am ಇಂದ 09-33 am

ಯಮಗಂಡಕಾಲ 11-02 am ಇಂದ 12-31 pm  

ಗುಳಿಕಕಾಲ 02-01 pm ಇಂದ 03-30 pm