ದಿನಾಂಕ : 21/02/2019

ವಾರ : ಗುರುವಾರ

ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ

ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಶಿಶಿರ ಋತೌ
ಮಾಘ ಮಾಸೇ

ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ

ದ್ವಿತೀಯಾಯಂ (05-12 pm ರವರೆಗೆ)

ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರೇ (07-39 am ರವರೆಗೆ)

ಉಪರಿ ಉತ್ತರ (ಮಾ.ಬೆ. 06-14 am ರವರೆಗೆ)

ಧೃತಿ ಯೋಗೇ (07-26 am ರವರೆಗೆ)

ಗರಜ : ಕರಣೇ (07-18 am ರವರೆಗೆ) ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕುಂಭ*‌ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಸಿಂಹ
‌ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-43 am
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-24 pm

ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು
ರಾಹುಕಾಲ*‌ ‌ ‌ *02-01 pm ಇಂದ 03-30 pm  

ಯಮಗಂಡಕಾಲ 06-41 am ಇಂದ 08-09 am

ಗುಳಿಕಕಾಲ 09-37 am ಇಂದ 11-05 am