ದಿನಾಂಕ : 07/03/2019

ವಾರ : ಗುರುವಾರ

ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ

ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ

ಶಿಶಿರ ಋತೌ

ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸೇ

ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ

ಪ್ರತಿಪದ್ಯಾಂ (10-04 pm ರವರೆಗೆ)

ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು

ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರೇ (07-34 pm ರವರೆಗೆ)

ಸಾಧ್ಯ ಯೋಗೇ (04-01 pm ರವರೆಗೆ)

ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ : ಕರಣೇ (10-40 am ರವರೆಗೆ)

ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕುಂಭ*‌

ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಕುಂಭ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ  ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-36 am

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-26 pm

ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು

ರಾಹುಕಾಲ*‌ ‌ ‌ *02-00 pm ಇಂದ 03-29 pm

ಯಮಗಂಡಕಾಲ 06-33 am ಇಂದ 08-03 am

ಗುಳಿಕಕಾಲ  09-32 am ಇಂದ 11-01 am