ದಿನಾಂಕ : 18/12/2018

ವಾರ :ಮಂಗಳ ವಾರ

ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ

ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ ಹಿಮಂತ ಋತೌ
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸೇ

ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ (03-41 am ರವರೆಗೆ)

ಭೌಮ ವಾಸರೇ :ವಾಸರಸ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ (01-35 am ರವರೆಗೆ)

ಪರಿಘ ಯೋಗೇ (11-50 am ರವರೆಗೆ)

ಗರಜ : ಕರಣೇ (07-57 pm ರವರೆಗೆ)

ಉಪರಿ ವಣಿಜ (07-52 pm ರವರೆಗೆ)

ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಧನಸ್ಸು*‌ 

ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮೇಷ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-39 am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 05-53 pm
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು

ರಾಹುಕಾಲ ‌ ‌*03-06 pm ಇಂದ 04-31 pm

ಯಮಗಂಡಕಾಲ

09-26 am ಇಂದ 10-51 am  

ಗುಳಿಕಕಾಲ 12-16 pm ಇಂದ 01-41 pm
ಅಮೃತ ಕಾಲ : 01-45 am ರಿಂದ 03-25 am ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 09-19 pm ರಿಂದ 10-56 pm ರವರೆಗೆ