ಓಂ ವಿನಾಯಕ ಶಾರದಾ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ  🔯                          ‌                                                                                                                                                                                            ‌   ‌                                                                                                ‌    ‌ 
ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
〰〰〰〰〰~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                               
ದಿನಾಂಕ : 03/09/2018                                         
ವಾರ : ಸೋಮ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
 ವರ್ಷ ಋತೌ
 ಶ್ರಾವಣ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ  (03-21 pm ರವರೆಗೆ)                                                                      
ಇಂದು ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (05-25 pm ರವರೆಗೆ)                                                       
ಹರ್ಷಣ ಯೋಗೇ  (02-15 pm ರವರೆಗೆ)                                             
ಬಾಲವ : ಕರಣೇ (08-07 am ರವರೆಗೆ)  ಉಪರಿ ಕೌಲವ (07-19 pm ರವರೆಗೆ)                                    
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಸಿಂಹ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ವೃಷಭ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-12 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-26 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~                                                         
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ತೋಳಪ್ಪರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                            
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
*07-42 am ಇಂದ 09-14 am                                                                                   
🏥 ಗುಳಿಕಕಾಲ
01-51 pm ಇಂದ 03-24 pm
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
10-47 am ಇಂದ 12-19 pm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
04-55 pm ರಿಂದ 06-28 pm ರವರೆಗೆ