ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
                                        
ದಿನಾಂಕ : 27/09/2018                                         
ವಾರ : ಗುರು ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
ವರ್ಷ ಋತೌ
ಭಾದ್ರಪದ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ದ್ವಿತೀಯಾಯಾಂ  (08-58 am ರವರೆಗೆ)                                                            
ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (02-22 am ರವರೆಗೆ)                                                     
ವ್ಯಾಘಾತ ಯೋಗೇ  (01-23 am ರವರೆಗೆ)                                        
ಗರಜ : ಕರಣೇ (09-02 am ರವರೆಗೆ) ಉಪರಿ‌ ವಣಿಜ (08-56 pm ರವರೆಗೆ)                                                           
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕನ್ಯಾ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮೇಷ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-12 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-09 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~                                                         
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ತದಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                            
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
*01-41 pm ಇಂದ 03-11 pm                                                                               
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
06-10 am ಇಂದ 07-40 am                                                                      
🏥 ಗುಳಿಕಕಾಲ
09-10 am ಇಂದ 10-40 am

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
07-00 pm ರಿಂದ 08-38 pm ರವರೆಗೆ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~