ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
〰〰〰〰〰~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                              

ದಿನಾಂಕ : 15/09/2018                                        

ವಾರ : ಶನಿ ವಾರ                                                                                                                                    

ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                

ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
ವರ್ಷ ಋತೌ
ಭಾದ್ರಪದ  ಮಾಸೇ                                                                        

ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        

ಷಷ್ಠ್ಯಾಂ  (05-13 pm ರವರೆಗೆ)                                                            

ಸ್ಥಿರ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    

ಅನೂರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (06-04 am ರವರೆಗೆ)                                                    

ಷ್ಕಂಭ ಯೋಗೇ  (10-53 pm ರವರೆಗೆ)                                        

ತೈತುಲ : ಕರಣೇ (02-45 pm ರವರೆಗೆ)                          

 ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಸಿಂಹ*‌                                                                  

ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ವೃಶ್ಚಿಕ    
‌                         ‌                                                                    

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                            

 🌅ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-12 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-17 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~                                                        

🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                          

 ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                      

*09-12 am ಇಂದ 10-44 am                                                                                  

🏥 ಗುಳಿಕಕಾಲ
06-10 am ಇಂದ 07-41 am
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
01-46 pm ಇಂದ 03-17 pm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                        

ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                        

 03-52 pm ರಿಂದ 05-33 pm ರವರೆಗೆ