‌ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
〰〰〰〰〰~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                               
ದಿನಾಂಕ : 28/07/2018                                         
ವಾರ : ಶನಿ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
 ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೌ
 ಆಷಾಢ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಪ್ರತಿಪತ್ಯಾಂ (02-03 am ರವರೆಗೆ)                                            
ಸ್ಥಿರ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (02-33 am ರವರೆಗೆ)                                                           
ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗೇ  (11-58 am ರವರೆಗೆ)                                               
ಬಾಲವ : ಕರಣೇ (03-06 pm ರವರೆಗೆ)                                                          
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕಟಕ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮಕರ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-08 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-44 pm
 ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~                                                        
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                            
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       

*09-16 am ಇಂದ 10-51 am                                                                                   
🏥 ಗುಳಿಕಕಾಲ
06-05 am ಇಂದ 07-41 am
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
02-01 pm ಇಂದ 03-36 pm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
03-53 pm  ರಿಂದ 05-41 pm  ರವರೆಗೆ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~