ದಿನಾಂಕ : 22/07/2018                                         
ವಾರ : ಭಾನು ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
 ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೌ
 ಆಷಾಢ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ದಶಮ್ಯಾಂ (05-08 pm ರವರೆಗೆ)                                            
ಆದಿತ್ಯ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (01-58 pm ರವರೆಗೆ)                                                           
ಶುಭ ಯೋಗೇ  (07-15 am ರವರೆಗೆ)                                               
ಗರಜ : ಕರಣೇ (02-47 pm ರವರೆಗೆ)                                                           
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕಟಕ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ತುಲಾ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-06 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-45 pm
 ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~                                                         
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                             
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
*05-13 pm ಇಂದ 06-48 pm                                                                                   
🏥 ಗುಳಿಕಕಾಲ
03-37 pm ಇಂದ 05-13 pm
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
12-26 pm ಇಂದ 02-02 pm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
01-23 am  ರಿಂದ 03-05 am  ರವರೆಗೆ