10-08-18 - ಶನಿವಾರ


ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ
ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು
ಆಷಾಢ ಮಾಸ
ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ 

ರಾಹುಕಾಲ : 10.51 ರಿಂದ 12.25
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 03.33 ರಿಂದ 05.08
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 07.42 ರಿಂದ 09.16