ಹೇಗಿದೆ ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ

https://static.asianetnews.com/images/authors/56bf5dcb-7868-50e0-b2d0-38391a34809d.jpg
First Published 12, Aug 2018, 7:12 AM IST
Daily Panchanga August 12
Highlights

ಹೇಗಿದೆ ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 12/08/2018                                         
ವಾರ : ಭಾನು ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
 ವರ್ಷ ಋತೌ
 ಶ್ರಾವಣ  ಮಾಸೇ                                                                         
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಪ್ರತಿಪದ್ಯಾಂ (01-24 pm ರವರೆಗೆ)                                        
ಆದಿತ್ಯ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (12-18
 am ರವರೆಗೆ)                                                       
ವರೀಯಾನ್ ಯೋಗೇ  (07-41 pm ರವರೆಗೆ) ಉಪರಿ‌ ಪರಿಘ (ಮಾ.ಬೆ.03-50 am ರವರೆಗೆ)                                              
ಬವ : ಕರಣೇ (11-54 am ರವರೆಗೆ)                                    
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕಟಕ*‌                                                                   
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಸಿಂಹ    
‌                         ‌                                                                    
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-11 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-39 pm
                                                
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
                              
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
*05-07 pm ಇಂದ 06-41 pm                                                                                   
🏥 ಗುಳಿಕಕಾಲ
03-33 pm ಇಂದ 05-07 pm
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
12-25 pm ಇಂದ 01-59 pm
                                                                                                                  
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                           
07-20 pm  ರಿಂದ 08-45 pm  ರವರೆಗೆ
                                                                                                                                                 
ಮರುದಿನದ ವಿಶೇಷ :                                                               
ದೀಪದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಗಳು                                                              
ದೀಪಸ್ತಂಭವು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಡೆದಿದ್ದರೆ   ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೋಗಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ವಾಸಿಯಾಗದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತಗಲುತ್ತವೆ.   ‌          ‌                                                                                                   ‌ 
ವಾಸ್ತು :  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಜಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ‌     ‌                                         
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಸೂತ್ರಗಳು :   ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷ. ರುಚಿಯಾದ ಊಟ ಅತಿಯಾದರೆ ಅಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.                                                                                                                                                                         
ಶುಭಮಸ್ತು...ಶುಭದಿನ              ‌            ‌   ‌

ತಿಥೇಶ್ಚ ಶ್ರೀಯಮಾಪ್ನೋತಿ ವಾರಾದಾಯುಷ್ಯ ವರ್ಧನಂ |
ನಕ್ಷತ್ರಾದ್ಧರತೆ ಪಾಪಂ ಯೋಗಾದ್ರೋಗ ನಿವಾರಣಂ ||
*ಕರಣಾತ್  ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ ಪಂಚಾಂಗಂ ಫಲಮುತ್ತಮಂ*|
ಏತೇಷಾಂ ಶ್ರವಣಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ ||

‌        ‌         ‌                                                                                      
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು....

loader