ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                                                                                
ದಿನಾಂಕ : 09/02/2019                                         
ವಾರ : ಶನಿ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                               
 ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಶಿಶಿರ ಋತೌ
ಮಾಘ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ (08-54 am ರವರೆಗೆ)                                   
ಸ್ಥಿರ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರೇ (02-24 pm ರವರೆಗೆ)                                                       
ಸಿದ್ಧ ಯೋಗೇ  (12-02 pm ರವರೆಗೆ)                                                        
ಭದ್ರ : ಕರಣೇ (12-25 pm ರವರೆಗೆ)                                                
   ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಕರ*‌                                                                      
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮೀನ    
‌                         ‌                                                                       
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-48 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-20 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                         
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                
 ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                      
 *09-40 am ಇಂದ 11-07 am                                                                      
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
02-01 pm ಇಂದ 03-28 pm                                                              
 🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
06-45 am ಇಂದ 08-13 am                     

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                         
13-10 pm ರಿಂದ 01-56 pm ರವರೆಗೆ