ಇಂದಿನ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ - ಅಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು..?

🕉 ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 🕉                                           ‌                         ‌                                                                        
🔯  ಓಂ ವಿನಾಯಕ ಶಾರದಾ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ  🔯                          ‌                                                                                                                                                                                 ‌   ‌                                                                                                ‌    
‌ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                               
ದಿನಾಂಕ : 09/12/2018                                         
ವಾರ : ರವಿ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                               
 ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
ಹಿಮಂತ ಋತೌ
ಮಾರ್ಗಶಿರ  ಮಾಸೇ                                                                       
 ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                       
 ದ್ವಿತೀಯಾಯಂ (01-50 pm ರವರೆಗೆ)                                                           
ಆದಿತ್ಯ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (07-16 am ರವರೆಗೆ)                                                        
ಗಂಡ ಯೋಗೇ  (09-11 pm ರವರೆಗೆ)                                             
ಕೌಲವ : ಕರಣೇ (03-40 pm ರವರೆಗೆ)                                
 ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ವೃಶ್ಚಿಕ*‌                                                                      
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಧನಸ್ಸು    
‌                         ‌                                                                      
 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-34 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 05-50 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                        
 🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                 
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
*04-27 pm ಇಂದ 05-52 pm                                                                     
 🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ

12-12 pm ಇಂದ 01-37 pm                                                              
 🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
03-02 pm ಇಂದ 04-27 pm                     
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                        
 ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                         
01-12 am ರಿಂದ 02-56 am ರವರೆಗೆ