🕉 ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 🕉                                           ‌                         ‌                                                                        
🔯  ಓಂ ವಿನಾಯಕ ಶಾರದಾ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ  🔯                          ‌                                                                                                                                                                                                                                                                     ‌    ‌ 
ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
                                                                                     
ದಿನಾಂಕ : 08/01/2019                                         
ವಾರ : ಮಂಗಳ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
ಹಿಮಂತ ಋತೌ
ಪುಷ್ಯ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                       
 ದ್ವಿತೀಯಾಯಂ  (09-23 am ರವರೆಗೆ)                                       
ಭೌಮ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (09-39 pm ರವರೆಗೆ)                                                       
 ವಜ್ರ ಯೋಗೇ  (04-34 am ರವರೆಗೆ)                                                                     
 ಕೌಲವ : ಕರಣೇ (11-54 am ರವರೆಗೆ)                               
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಧನಸ್ಸು*‌                                                                      
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮಕರ    
‌                         ‌                                                                       
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-48 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-05 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                         
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                 
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
*03-17 pm ಇಂದ 04-42 pm                                                                      
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
09-36 am ಇಂದ 11-01 am                                                              
 🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
12-26 pm ಇಂದ 01-51 pm                     
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                        
11-57 am ರಿಂದ 01-45 pm ರವರೆಗೆ