ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                                                                                

ದಿನಾಂಕ : 08/02/2019                                      

  ವಾರ : ಶುಕ್ರ ವಾರ                                                                                                                                  

  ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                              

 ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಶಿಶಿರ ಋತೌ
ಮಾಘ  ಮಾಸೇ                                                                      

 ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        

ತೃತೀಯಾಯಂ (07-20 am ರವರೆಗೆ)                                  

ಭಾರ್ಗವ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                  

ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರೇ (12-25 pm ರವರೆಗೆ)                                                      

ಶಿವ ಯೋಗೇ  (11-31 am ರವರೆಗೆ)                                                      

 ಗರಜ : ಕರಣೇ (10-17 am ರವರೆಗೆ)                                                  

ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಕರ*‌                                                                    

 ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮೀನ    
‌                         ‌                                                                    

  ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                            

 🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-48 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-20 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                      

  🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                            

    ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                      

*11-07 am ಇಂದ 12-34 pm                                                                      

🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
03-28 pm ಇಂದ 04-55 pm                                                              

🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
08-13 am ಇಂದ 09-40 am                     

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                      

  ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                        

06-01 am ರಿಂದ 07-48 am ರವರೆಗೆ