🕉 ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 🕉                                           ‌                         ‌                                                                       
 🔯  ಓಂ ವಿನಾಯಕ ಶಾರದಾ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ  🔯                          ‌                                                                                                                                                                                                   ‌   ‌                                                                                                ‌    ‌ 
ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                                                                                
ದಿನಾಂಕ : 07/01/2019                                         
ವಾರ : ಸೋಮ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
ಹಿಮಂತ ಋತೌ
ಪುಷ್ಯ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                       
 ಪ್ರತಿಪದ್ಯಾಂ  (07-22 am ರವರೆಗೆ)                                       
ಇಂದು ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (07-07 pm ರವರೆಗೆ)                                                        
ಹರ್ಷಣ ಯೋಗೇ  (03-37 am ರವರೆಗೆ)                                                                     
 ಬವ : ಕರಣೇ (09-18 am ರವರೆಗೆ)                              
 ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಧನಸ್ಸು*‌                                                                      
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಧನಸ್ಸು-ಮಕರ    
‌                         ‌                                                                       
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-48 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-04 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                         
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                              
   ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
*08-10 am ಇಂದ 09-35 am                                                                      
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
11-01 am ಇಂದ 12-26 pm                                                             
  🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
01-51 pm ಇಂದ 03-16 pm                     
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                     
    ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                    
     01-27 pm ರಿಂದ 03-14 pm ರವರೆಗೆ   
~~~~~~~~~~