7-12-18 - ಶುಕ್ರವಾರ
====================
ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ
ಶರದೃತು
ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ
ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ
====================
ರಾಹುಕಾಲ : 10.46 ರಿಂದ 12.11
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 03.01 ರಿಂದ 04.27
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 07.56 ರಿಂದ 09.21