ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
                                        
ದಿನಾಂಕ : 06/11/2018                                         
ವಾರ : ಮಂಗಳ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
ಶರತ್ ಋತೌ
ಆಶ್ವಯುಜ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ  (08-04 pm ರವರೆಗೆ)                                                            
ಭೌಮ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರೇ   (08-04 pm ರವರೆಗೆ)                                            
ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗೇ  (07-54 pm ರವರೆಗೆ)                                             
 ಭದ್ರ : ಕರಣೇ (11-04 am ರವರೆಗೆ)                                       
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ತುಲಾ*‌                                                                     
 ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಕನ್ಯಾ-ತುಲಾ    
‌                         ‌                                                                       
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                             
 🌅ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-18 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 05-48 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~                                                      
   🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                         
   ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                      
 *02-57 pm ಇಂದ 04-24 pm                                                                     
 🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
09-09 am ಇಂದ 10-36 am                                                               
🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
12-03 pm ಇಂದ 01-30 pm                     
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                          
 01-45 pm ರಿಂದ 03-18 pm ರವರೆಗೆ