ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
                                                                                     
 ದಿನಾಂಕ : 06/02/2019                                         
ವಾರ : ಬುಧ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                               
 ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಶಿಶಿರ ಋತೌ
ಮಾಘ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ದ್ವಿತೀಯಾಯಂ  (05-20 am ರವರೆಗೆ)                                   
ಸೌಮ್ಯ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರೇ (07-32 am ರವರೆಗೆ)                                                       
ವರಿಯಾಣ ಯೋಗೇ  (09-53 am ರವರೆಗೆ)                                                        
ಬಾಲವ : ಕರಣೇ (06-34 pm ರವರೆಗೆ)                                                   
ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಕರ*‌                                                                      
ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಕುಂಭ    
‌                         ‌                                                                      
 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-49 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-19 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                         
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                 
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                      
 *12-34 pm ಇಂದ 02-01 pm                                                                     
 🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
08-13 am ಇಂದ 09-40 am                                                              
 🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
11-07 am ಇಂದ 12-34 pm                     

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                         
ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ.