🕉 ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 🕉                                           ‌                         ‌                                                                      

 🔯  ಓಂ ವಿನಾಯಕ ಶಾರದಾ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ  🔯                          ‌                                                                                                                                                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                               ‌   ‌                                                                                                ‌    ‌

ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
〰〰〰〰〰~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                              

ದಿನಾಂಕ : 05/11/2018                                      

  ವಾರ : ಸೋಮ ವಾರ                                                                                                                                  

  ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                            

   ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
ಶರತ್ ಋತೌ
ಆಶ್ವಯುಜ  ಮಾಸೇ                                                                    

   ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                    

   ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ  (10-56 pm ರವರೆಗೆ)                                                          

 ಇಂದು ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    

ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರೇ   (08-42 pm ರವರೆಗೆ)                                      

     ವಿಷ್ಕಂಭ ಯೋಗೇ  (10-11 pm ರವರೆಗೆ)                                          

   ಗರಜ : ಕರಣೇ (12-33 pm ರವರೆಗೆ)                                      

ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ತುಲಾ*‌                                                                  

   ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಕನ್ಯಾ    
‌                         ‌                                                                    

  ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              

🌅ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-18 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 05-48 pm


  ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~                                                        

🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ನೀರು ತುಂಬುವ ‌ಹಬ್ಬ, ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ, ನರಕ‌ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಭ್ಯಂಜನ, ಸೋಮ ಪ್ರದೋಷ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                        

   ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                      

*07-42 am ಇಂದ 09-09 am                                                                    

 🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ


10-36 am ಇಂದ 12-03 pm                                                          

    🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
01-30 pm ಇಂದ 02-57 pm                     
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~                                                                                                                      

  ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                        

  02-53 pm ರಿಂದ 04-25 pm ರವರೆಗೆ