ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                                                                                
ದಿನಾಂಕ : 05/02/2019                                         
ವಾರ : ಮಂಗಳ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                                
ಉತ್ತರಾಯಣ : ಆಯನೇ
ಶಿಶಿರ ಋತೌ
ಮಾಘ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಶುಕ್ಲ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಪ್ರತಿಪದ್ಯಾಂ  (03-15 am ರವರೆಗೆ)                                   
ಭೌಮ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                    
ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಅಹೋರಾತ್ರಿ  (ಮಾ.ಬೆ.07-32 am ರವರೆಗೆ)                                                       
ವ್ಯತೀಪಾತ ಯೋಗೇ  (08-55 am ರವರೆಗೆ)                                                        
ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ : ಕರಣೇ (03-54 pm ರವರೆಗೆ)                                                  
 ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಮಕರ*‌                                                                     
 ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಮಕರ    
‌                         ‌                                                                       
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              
🌅 ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-49 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-19 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~~~                                                         
🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                 
ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                       
*03-27 pm ಇಂದ 04-54 pm                                                                      
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
09-40 am ಇಂದ 11-07 am                                                              
 🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
12-34 pm ಇಂದ 02-01 pm                     

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                                         
09-23 pm ರಿಂದ 11-11 pm ರವರೆಗೆ