ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ : ವಿಶೇಷವೇನು..?

05-12-18 - ಬುಧವಾರ
====================
ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ
ಶರದೃತು
ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ
ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ತ್ರಯೋದಶಿ
ವಿಶಾಖಾ
====================
ರಾಹುಕಾಲ : 12.10 ರಿಂದ 01.35
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 07.55 ರಿಂದ 09.10
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 10.45 ರಿಂದ 12.10