🕉 ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 🕉                                          ‌                                              ‌‌‍      ‌                         ‌                                                                      

 🔯  ಓಂ ವಿನಾಯಕ ಶಾರದಾ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ  🔯                          ‌                                                                                                                                                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                               ‌   ‌                                                                                                ‌  

 ‌ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
〰〰〰〰〰~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                            

  ದಿನಾಂಕ : 30/09/2018                                      

  ವಾರ : ರವಿ ವಾರ                                                                                                                                  

  ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                              

ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
ವರ್ಷ ಋತೌ
ಭಾದ್ರಪದ  ಮಾಸೇ                                                                    

   ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                    

   ಷಷ್ಠ್ಯಾಂ  (04-10 am ರವರೆಗೆ)                                                          

 ಆದಿತ್ಯ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                                  

 ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ  (01-40 am ರವರೆಗೆ)                                                  

  ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗೇ  (07-58 pm ರವರೆಗೆ)                                    

   ತೈತುಲ : ಕರಣೇ (07-03 am ರವರೆಗೆ) ಉಪರಿ‌ ಗರಜ (06-26 pm ರವರೆಗೆ)                                                          

ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ಕನ್ಯಾ*‌                                                                  

ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ವೃಷಭ    
‌                         ‌                                                                    

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                              

🌅ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-12 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 06-07 pm


  ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~                                                        

🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                          

 ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                      

*04-39 pm ಇಂದ 06-09 pm                                                                            

  🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
12-10 pm ಇಂದ 01-39 pm                                                                    

 🏥 ಗುಳಿಕಕಾಲ
03-09 pm ಇಂದ 04-39 pm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                      

  ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                          

10-32 pm ರಿಂದ 12-05 am ರವರೆಗೆ