ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 


🕉 ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 🕉                                           ‌                         ‌                                                                      
  🔯  ಓಂ ವಿನಾಯಕ ಶಾರದಾ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ  🔯                          ‌                                                                                                                                                                                                  ‌   ‌                                                                                                ‌    ‌
 ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ 📋
〰〰〰〰〰~~~~~~~~~~~~~~~~~~‌                                               
ದಿನಾಂಕ : 03/11/2018                                         
ವಾರ : ಶನಿ ವಾರ                                                                                                                                     
ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿ  ನಾಮ : ಸಂವತ್ಸರೇ                             
   ದಕ್ಷಿಣಾಯನ : ಆಯನೇ
ಶರತ್ ಋತೌ
ಆಶ್ವಯುಜ  ಮಾಸೇ                                                                        
ಕೃಷ್ಣ : ಪಕ್ಷೇ                                                                                                        
ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ  (03-13 am ರವರೆಗೆ)                                                          
  ಸ್ಥಿರ ವಾಸರೇ : ವಾಸರಸ್ತು                                                             
       ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರೇ   (10-43 am ರವರೆಗೆ)                                            
ಐಂದ್ರೆ ಯೋಗೇ  (03-20 am ರವರೆಗೆ)                                            
  ಭವ : ಕರಣೇ (04-11 pm ರವರೆಗೆ)                                    
   ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ : ತುಲಾ*‌                                                                   
   ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ : *ಸಿಂಹ    
‌                         ‌                                                                      
 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ                                            
  🌅ಸೂರ್ಯೋದಯ - 06-17 am   
 🌄ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - 05-49 pm
  ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~                                                        
 🎆 ದಿನದ ವಿಶೇಷ - ಏಕಾದಶಿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                           
 ಅಶುಭ ಕಾಲಗಳು                                  
⌚ ರಾಹುಕಾಲ*‌    ‌            ‌                     
  *09-09 am ಇಂದ 10-36 am                                                                      
🚨 ಯಮಗಂಡಕಾಲ
01-30 pm ಇಂದ 02-57 pm                                                              
 🖲 ಗುಳಿಕಕಾಲ
06-15 am ಇಂದ 07-42 am                     
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~                                                                                                                         
ಅಮೃತ ಕಾಲ :                                                                                                         
  04-41 pm ರಿಂದ 06-12 pm ರವರೆಗೆ