ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಹೇಮಂತ, ಮಾಸ: ಪುಷ್ಯ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ನವಮಿ, ನಕ್ಷತ್ರ: ವಿಶಾಖ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 6.46 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ  6.19
ರಾಹುಕಾಲ 07.30   09.00 ಯಮಗಂಡಕಾಲ 10.30   12.00 ಗುಳಿಕ ಕಾಲ 01.30  03.00